BIM, IoT, and AR 6 เทคโนโลยีที่จะยกระดับโครงการก่อสร้างของคุณไปอีกขั้น

หลายปีมานี้ ยังคงมีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจและประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล ดังจะเห็นได้จากการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานในคลังสินค้ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำงานจากที่ไหนก็ได้หลังการระบาดของโรคและการนำ AI เข้ามาใช้ในด้านรังสีวิทยาโดยใช้ตรวจจับความผิดปกติของเฉดสีบนภาพถ่ายจากรังสีเอกซ์ซึ่งดวงตาของแพทย์อาจพลาดได้ง่าย

อุตสาหกรรมก่อสร้างเองก็ไม่ต่างกัน มีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาของงานก่อสร้างตั้งแต่ความล่าช้าของงานไปจนถึงปัญหาขาดข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ นี่คือ 6 เทคโนโลยีการก่อสร้างที่จะยกระดับโครงการของคุณไปอีกขั้น

 

Internet of Things (IoT)

อนาคตของการก่อสร้างจะเกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการและผู้รับเหมาโครงการอย่างอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลและทำการตัดสินใจโดยมีพื้นฐานจากข้อมูลอยู่เสมอ

อุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและมักมาพร้อมกับแบตเตอรี่ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะต้องการอินเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูล แต่ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์เสมอแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างไฟฟ้าดับ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างจะเกี่ยวข้องกับ IoT เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โครงการที่ลงทุนในอุปกรณ์ IoT ก็เนื่องจากเห็นประโยชน์ระยะยาวในด้านประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุน เทคโนโลยี IoT มีอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ

 

Augmented Reality (AR)

แต่เดิมนั้นในการก่อสร้างโครงการขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการร่างแบบขึ้นมาก่อน แต่ ขณะนี้ด้วย BIM และ IoT การขึ้นรูปโมเดล 3 มิติของโครงการสามารถสร้างได้ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการก่อสร้างโดยอาศัยเทคโนโลยี IoT ที่ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยในการสร้างโมเดล เทคโนโลยี AR เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเสริมโมเดลที่สร้างขึ้นโดยการนำพื้นที่ทำงานจริงมาซ้อนทับกับโครงสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนและสามารถดูผ่านกล้องได้

AR สามารถช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพโครงการก่อสร้างและขั้นตอนการทำงานได้ ซึ่งไม่เพียงมีประโยชน์ในช่วงก่อนเริ่มโครงการ แต่ยังมีประโยชน์ในช่วงระหว่างการก่อสร้างหรือหลังจากจบงานก่อสร้างแล้ว เช่น สามารถเรียกดูโมเดล 3 มิติเพื่อดูการวางแนวสายเคเบิลวางอยู่ใต้ดินโดยไม่ต้องขุด หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่ เช่น แว่นตาอัจฉริยะ DAQRI เพื่อตรวจสอบการจัดวางแนวของโมเดล BIM โดยเทียบกับโครงสร้างที่ก่อสร้างแล้ว

 

Building Information Modeling (BIM)

เทคโนโลยี BIM ช่วยวิศวกรและสถาปนิกในการสร้างโมเดล 3 มิติของโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและบริเวณหน้างาน แม้ว่าการสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์อาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ BIM เป็นโมเดล 3 มิติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง BIM จะช่วยให้สามารถออกแบบและผสมผสานโครงสร้างที่ซับซ้อน หลายชั้นและหลายประเภทเข้าด้วยกันเพื่อวางแผนและแก้ไขโครงการก่อสร้าง

IoT และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น โดรน ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้สามารถทำงานร่วมกับ BIM ได้โดยช่วยให้การสร้างโมเดล 3 มิติได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมจาก IoT จะใช้เพื่อช่วยในการออกแบบ BIM โดยแจ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคนและรูปแบบการใช้พลังงาน

 

Construction Management Platform

การจัดการโครงการก่อสร้างด้วยโปรแกรม แน่นอนว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โครงการก่อสร้างได้ แต่เหนือไปกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นคือการที่โปรแกรมสามารถสร้างและช่วยให้ Workflow ที่ซับซ้อนดำเนินไปอย่างลื่นไหลทั้งยังผสานเข้ากับเทคโนโลยี IoT ได้อย่างสมบูรณ์

IoT เป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มในการนำเข้ามาใช้ในโปรแกรมบริหารงานก่อสร้างมากที่สุด การรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องจาก หน้างานก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ระบบและแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ความล่าช้า งานเปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ

นอกจากนี้ โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างบางโปรแกรม รวมถึง Sitearound ยังสามารถกำหนดให้แจ้งเตือนและออกใบสั่งงานไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเกินหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างได้

และท้ายสุด Sitearound ยังมี Features อีกมากมายที่ช่วยให้การบริหารโครงการก่อสร้าง ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้

สอบถามข้อมูล Construction Management เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 02-004-7841
Website : www.sitearound.com
Facebook : Sitearound
LinkedIn : Sitearound