Smart Cold Chain Solution ด้วย Sitearound IoT ตัวช่วยสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันการนำ IoT Solutions เข้ามาช่วยในการจัดการอุณหภูมิและความชื้น แบบครบวงจรในอุตสาหกรรม Cold Chain จะสามารถทำให้เราทราบข้อมูล การควบคุมคุณภาพรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามกฎระเบียบความปลอดภัยของสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆหรือไม่ ทั้งยังช่วยคงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย

นอกเหนือจากนี้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นยังมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้า (Smart Transportation) อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น การเก็บรักษาผลไม้ หรืออาหารสด ให้คงความสดอย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงงานสำคัญ เช่น งานการขนส่งอวัยวะ เป็นต้น

 

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของคุณภาพวัตถุดิบต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food and Beverage) ทั้งกระบวนจัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้า และกระบวนการผลิต ที่ต้องการการติดตามอุณหภูมิและความชื้นแบบตลอดเวลา โดยมีการแจ้งเตือน (Notification) มายังผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความผิดปกติในกระบวนการทั้งหมดข้างต้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการลดและเพิ่มแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียได้

 

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ระบบ IoT เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมสามารถก้าวสู่ Industry 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ส่งผลวิเคราะห์การทำงานได้แบบ Real-Time ช่วยในการวิเคราะห์การบำรุงรักษาเครื่องจักร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากถึง 40%

 

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นสิ่งสำคัญต่อการเก็บรักษาคุณภาพของยา (Medicine) และสารเคมี (Chemicals) เป็นอย่างมาก มีการนำวิธีการตรวจจับและควบคุมอุณหภูมิเข้ามาปรับใช้เพื่อแสดงผลการทดลองและ เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ในการทดสอบคุณภาพของยาบางตัว อาจมีประสิทธิภาพในการทำงานหรืออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เมื่อถูกจัดเก็บในอุณหภูมิเฉพาะ เป็นต้น รวมถึงการขนส่งเพื่อคงสภาพของสินค้าหรือสารเคมีนั้นให้อยู่ในสถานะที่ต้องการไว้ได้อย่างปลอดภัย

 

Sitearound IoT เป็นอีกหนึ่ง Solution แบบไร้สาย (Wireless Solution) รองรับการทำงานผ่านเครือข่าย 4G, 5G, LoRaWan, BLE และอื่นๆ ที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 จนถึง 125 องศาเซลเซียส และความชื้นตั้งแต่ 0% ถึง 100% สามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน ประมวลผลและแสดงข้อมูลที่ต้องการผ่าน Customizable Dashboard ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และยังช่วยวิเคราะห์ค่าจาก IoT Sensors ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่าน AI Analytics ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะแบบ Real-time

 

ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณด้วย Sitearound IoT ไม่ว่า Industry ไหน ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับทุกอุปกรณ์บนโลกนี้ได้ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถควบคุมปัจจัยที่สำคัญในธุรกิจได้อย่างง่ายดายแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 02-004-7841
Website : https://swiftdynamics.co.th
Facebook : www.facebook.com/SwiftDynamics
LinkedIn : www.linkedin.com/company/swift-dynamics/