ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วย IoT Technology ผ่านการแสดงผลข้อมูลแบบ Real-time

ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 และ Internet of Things (IoT) เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายต่างๆ ทั้ง 4G, 5G, LoRaWan และอื่นๆ ซึ่งข้อมูลจะถูกสังเกตและวิเคราะห์แบบ Real Time จึงนำมาสู่ Predictive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์) ที่สามารถช่วยให้กระบวนการทำงาน (Workflow) เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถคาดการณ์ช่วงเวลาการบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ ช่วยยืดระยะเวลาใช้งานของเครื่องจักร ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานขึ้น

 

การ Predictive Maintenance จำเป็นอย่างไร?

การ Predictive Maintenance จะให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนช่วง Potential Failure สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้ ทั้งยังลดความเสี่ยงในการเกิด การหยุดการผลิตแบบกระทันหัน (Unplanned Breakdown) การรู้ว่าเครื่องจักรเครื่องไหนต้องการการซ่อมบำรุง ทำให้ง่ายในการวางแผนทรัพยากรอย่างบุคลากรหรือชิ้นส่วนสำรอง ความพร้อมใช้งานของระบบเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่มาพร้อมเครื่องเสียโดยไม่คาดคิด

 

กระบวนการทำงานของ Predictive Maintenance

องค์ประกอบหลักของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ที่ทำให้สามารถติดตามสถานะการณ์ทำงานและสภาพของเครื่องจักร และช่วยเตือน (Notification) ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ได้แก่

  1. Sensor ติดตั้งอยู่กับเครื่องจักรจะส่งข้อมูลแบบ Real Time สามารถ Monitoring ได้ตลอดเวลา เพื่อประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความดัน การสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ
  2. Internet of things หรือ IoT ช่วยการสื่อสารระหว่าง Sensor กับ Cloud Platform ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
  3. Predictive Formulas : คือสูตรการคาดการณ์แนวโน้มเป็นอัลกอริทึมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยระบุแนวโน้มเมื่อชิ้นส่วนของอุปกรณ์จำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

 

ข้อดีของการทำ Predictive maintenance 

  • เพิ่มประสิทธิภาพภายในกระบวนการ ลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเป็นเครื่องจักรและระบบเป็นประจำยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้ด้วย.
  • ทำให้สามารถระบุเวลาในการบำรุงรักษาครั้งถัดไป เพื่อให้การบำรุงรักษาสอดคล้องไปกับกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
  • เพิ่มสมรรถนะเครื่องจักร การวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอในข้อมูลที่รวบรวม ทำให้มีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรและบรรลุถึงซึ่งผลิตภาพที่สูงขึ้นในระยะยาว

 

ถ้าสรุปโดยให้เข้าใจง่าย การ Predictive Maintenance คือ รูปแบบการซ่อมบำรุงเชิงรุกที่ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะสามารถคาดการณ์รูปแบบการซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากร ขั้นตอนเริ่มจากการระบุทรัพย์สิน กำหนดปัญหาที่เจอ ใช้เทคโนโลยีเข้าไปจับ และสร้างรูปแบบการพยากรณ์ที่แม่นยำขึ้นมา

 

ด้วย Features ที่ทรงพลังของ Sitearound สามารถรับข้อมูลจาก Sensors ที่ติดตั้งบนเครื่องจักรหรือเครื่องมือในโรงงาน ส่งผ่านข้อมูลแบบ Real Time ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless) วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลผ่าน AI Analytics Dashboard ช่วยคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซ่อมบำรุง สามารถแนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละประเภท ณ เวลานั้น ช่วยคาดการณ์จำนวนอะไหล่ (Stock Parts) ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทำงานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณด้วย Sitearound ไม่ว่า Industry ไหน ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับทุกอุปกรณ์บนโลกนี้ได้ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถควบคุมปัจจัยที่สำคัญในธุรกิจได้อย่างง่ายดายแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 02-004-7841
Website : https://swiftdynamics.co.th
Facebook : www.facebook.com/SwiftDynamics
LinkedIn : www.linkedin.com/company/swift-dynamics/